مراحل چاپ کتاب در یک نگاه

  ارسال فایل pdf از طرف شما

  بررسی مطالب توسط انتشارات

   در صورت تایید،تنظیم قرار داد به صورت حضوری یا اینترنتی

  دریافت شابک ،صفحه آرایی و ارسال به کتابخانه ملی و فهرست نویسی

  ارسال کتاب به وزارت ارشاد

   در صورت تایید کتاب چاپ می گردد

(تمامی مراحل توسط انتشارات انجام می پذیرد)

با ما به آسانی کتاب چاپ کنید

دست نوشته ها،اشعار،داستان ها ، نظریه ها و مطالب علمی خود را به کتاب تبدیل کنید.
با کمترین قیمت ممکن و در حداکثر مدت زمان یک ماه با 550 هزار تومان کتاب چاپ کنید.
کاملا غیر حضوری،انعقاد قرارداد و ارسال با ایمیل ،دریافت قرارداد با ایمیل،ارسال رایگان کتاب به تمام نقاط کشور.

برخی از کتاب های چاپ شده توسط ما