مراحل چاپ کتاب در یک نگاه

  ارسال فایل pdf از طرف شما

  بررسی مطالب توسط انتشارات

   در صورت تایید،تنظیم قرار داد به صورت حضوری یا اینترنتی

  دریافت شابک ،صفحه آرایی و ارسال به کتابخانه ملی و فهرست نویسی

  ارسال کتاب به وزارت ارشاد و فرهنگ اسلامی

   در صورت تایید کتاب چاپ می گردد

(تمامی مراحل توسط انتشارات انجام می پذیرد)

با ما به آسانی کتاب چاپ کنید

دست نوشته ها،اشعار،داستان ها ، نظریه ها و مطالب علمی خود را به کتاب تبدیل کنید.
با کمترین قیمت ممکن و در حداکثر مدت زمان یک ماه با ۶۰۰هزار تومان کتاب چاپ کنید.
کاملا غیر حضوری،انعقاد قرارداد و ارسال با ایمیل ،دریافت قرارداد با ایمیل،ارسال رایگان کتاب به تمام نقاط کشور.

برخی از کتاب های چاپ شده توسط ما