هزینه چاپ کتاب

هزینه‌ی چاپ کتاب

معمولا هزینه چاپ کتاب با توجه به تیراژ ، اندازه و تعداد صفحات کتاب تعیین می شود . اما عوامل دیگری نیز دخیل هستند مانند صفحه آرایی و حروفچینی و مراحل بعدی که طراحی جلد و کارهای اداری کتاب مثل شابک ، فیپا و مجوز . این هزینه ها برای همه کتابها یکسان هستند چه یک جلد چه بیش از هزار جلد .

عامل دیگر هزینه کاغذ و چاپ می باشد : یعنی کاغذ و جلد کتاب و صحافی که بستگی به تیراژ و تعداد صفحات و سایز کتاب دارد .

اگر تنها هدف شما از چاپ کتاب کسب درامد می باشد میتوانید کتاب را در تیراژ بالا به چاپ برسانید . البته قبل از چاپ کتاب باید مخاطب خود را بشناسید و مطمئن شوید که آیا کتابتان به فروش می رسد یا نه ؟

توصیه ما این است کتابتان را با قیمت مناسب روی جلد بفروشید تا بتوانید به فروش بهتری دست یابید .

نشر کتاب از نظر هزینه تابع شرایط و متقضیات اقتصادی و اجتماعی است. گرانی کاغذ و مقوا، کمبود کارشناسان امور چاپ، افزایش دستمزدها، گرانی لوازم چاپ، آثار محسوسی در تولید کتاب می گذارد.

اساس محاسبه در هزینه چاپ بر اساس «فرم» و هرم فرم معمولاً برابر ۸ یا ۱۶ صفحه چاپی است و اجرت چاپ هر فرم از روی اندازه (قطع) محاسبه می شود.

هزینه هر فرم شامل موارد زیر است:

حروفچینی

فیلم، زینگ، مونتاژ

چاپ اوراق (فرمها) و جلد

کاغذ

مقوا

صحافی

لت گذاری (گذاردن اوراق خارج از فرم در میان کتاب).

به مجموعه هزینه های فوق، حق ناشر، قیمت هر نسخۀ آن به میزان تیراژ پایین خواهد آمد.در مجموع،قیمت کتاب بر اساس کل هزینه چاپ،صحافی، و حق تألیف بعلاوه هزینه های جنبی مانند حمل و نقل و انبار، با افزودن درصد تخفیف ناشر به موزعان و استحصال سرمایه، با تقسیم بر تعداد نسخه های چاپی کتاب تعیین می شود.