استخدام پژوهشگر و نویسنده

مجموعه ما در راستای ارتقاء سطح علمی کشور نیازمند پژوهشگر  و نویسنده در تمامی رشته ها می باشد که بعد از مصاحبه حضوری بصورت پاره وقت و موردی استخدام می شوند.

رزومه خود را ارسال نمایید :