مراحل چاپ یک داستان

مرحله به مرحله با چاپ داستان مراحل چاپ کتاب به این صورت است : ابتدا بین نویسنده و ناشر قراردادی منعقد می شود که در این قرارداد حق چاپ به…

چاپ مجموعه داستان

چرا مي نويسيد؟ هدف خود را از نوشتن مشخص كنيد. اينكه چرا مي نويسيد و و دلايلتان براي نويسنده شدن چيست ؟البته اين دلايل به خودتان مربوط است و لازم…

چاپ داستان شما

چاپ داستان شما در تیراژ دلخواه یکی از مزیتهای چاپ داستان شما و در کل چاپ کتابدر تیراژ پایین این است که شما میتوانید داستان خود را در قالب کتاب…